Po 17 latach od założenia naszej Parafii doczekaliśmy się wspaniałej Uroczystości poświęcenia na wieki Panu Bogu naszego Kościoła. Ks. Abp Wojciech Ziemba w obecności Ojca Prowincjała Adama Kalinowskiego, licznie zgromadzonych Ojców, Braci, Kapłanów olsztyńskich oraz wiernych dokonał uroczystego aktu poświęcenia. Zanim rozpoczęła się liturgia architekt kościoła p. Józef Żołądkowicz pięknie nakreślił założenia teologiczne zaprojektowanej świątyni. Po procesyjnym wejściu całej asysty rozpoczęła się uroczysta liturgia, która poprzez swoje poszczególne elementy odsłaniała tajemnicę świątyni i kultu Bożego, który będzie się w niej dokonywał. W uroczystość była zaangażowana część naszych parafian, klerycy z seminarium oraz chór z Bartąga pod dyrygenturą ks. Grzegorza Mocarskiego. Na zakończenie ks. Arcybiskup, Ojciec Prowincjał, o. Kazimierz Trzciński, p. Józef Żołądkowicz otrzymali pamiątkowe obrazy, namalowane przez p. Jana Młyńskiego, olsztyńskiego artystę. Kiedy kapłani powrócili do zakrystii, wszyscy wierni, zachęceni przez ks. Abpa Wojciecha, podchodzili do ołtarza i składali na nim swój pocałunek jako wyraz miłości i wdzięczności do Chrystusa, który będzie się na tym ołtarzu ofiarowywał dla zbawienia świata i każdego z nas. W bocznej Kaplicy Adoracji została przygotowana wystawa zdjęć, przedstawiających krótką historię naszej Parafii. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich dziełach, niech będzie uwielbiony w naszej Parafii i nowo poświęconym Kościele! Deo Gratias! Zapraszamy do -> Galerii

Przeżywamy rekolekcje adwentowe, które głosi o. Janusz Szypulski, asystent w naszej zakonnej prowincji Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej (MI). Przybliża nam osobę i duchowość założyciela MI - św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej parafii. Kieruje w stronę wiernych zachęty do wstąpienia w szeregi Rycerstwa. Klikanaście osób z naszej parafii decyduje się oddać Maryi Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana. W naszej parafii istnieje wspólnota Rycerstwo Niepokalanej, spotykająca się w I Niedzielę miesiąca o godz. 14.30 w sali klasztornej. Zachęcamy wszystkich pragnących dołaczyć do grona MI na spotkanie. Rekolekcje wpisały się w trwający Rok Kolbiański związany z obchodami 70 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, którą będziemy obchodzili 14 sierpnia.

W minionym roku 2010 dzięki dotacjom z naszej zakonnej Prowincji i licznym ofiarom naszych Drogich Parafian, Sympatyków i Przyjaciół udało nam się: