W ramach uzupełniania wystroju naszego kościoła i kaplicy został namalowany okazały obraz (110 na 70 cm) Miłosierdzia Bożego do naszej kaplicy; koszt 1600 zł. oraz do 200 zł. za obramowanie. Na ten cel będziemy zbierać ofiary w czasie naszych adwentowych rekolekcji (od 16.12.2007) Nasza kaplica to szczególne miejsce., gdzie Miłosierdzie Boże jest rozdawane w sakramencie pojednania (codzienny dyżur), a także codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Obraz jest przedstawieniem świeżego objawienia Bożego Miłosierdzia św. Faustynie. Objawienie w czasach międzywojennych - jest także aktualne na nasze współczesne czasy. Obraz jest swoistą formą zapisu, przekazywaną treścią, jak dzieło sztuki: mówi w sposób krótki, a równocześnie zrozumiały.