Pismo Święte  http://biblia.deon.pl/

Pisma św. Franciszka z Asyżu  http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/spis01.html 

Rekolekcje franciszkańskie w Domu św. Maksymiliana w Gdańsku http://www.dmk.pl/rekolekcje-tematyczne/

 Franciszkanie TV http://franciszkanie.tv/

Oficjalna strona północnej prowincji franciszkanów OFMCOnv → www.franciszkanie.gdansk.pl 
Serwis Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce → www.zyciezakonne.pl

Strona Sekretariatu Misyjnego północnej prowincji franciszkanów  http://www.misje.gdansk.franciszkanie.pl/

Strona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, działającego przy naszej parafii  http://www.fzsolsztyn.entro.pl/

Strona powołaniowa północnej prowincji franciszkanów  http://www.powolanie.com.pl

Strona Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej  http://www.mi.franciszkanie.gdansk.pl/

Strona Archidiecezji Warmińskiej http://www.archwarmia.pl/