czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 – 17.00 

-- chyba, że na dany tydzień podano inaczej w → Ogłoszeniach duszpasterskich