Franciszkański Zakon Świeckich
Założył go w 1221r. św. Franciszek z Asyżu dla ludzi świeckich pragnących żyć duchowością franciszkańską. Do FZŚ należeć mogą katolicy, mężczyźni i kobiety, osoby samotne i małżonkowie, kapłani diecezjalni. Warunkiem przynależności jest brak przeszkód w prowadzeniu życia sakramentalnego. Grupa FZŚ w naszej parafii spotyka się w klasztorze w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00. Więcej na naszej stronie: www.fzsolsztyn.entro.pl

Rycerstwo Niepokalanej
MI – Militia Immaculate (łac.) to ruch maryjno – apostolski, którego założycielem w 1917 r. jest św. Maksymilian Maria Kolbe – patron naszej parafii. Celem tej wspólnoty jest starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Spotkania odbywają się w klasztorze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14.30.

Żywy Różaniec
Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele. Czynią to w różnych intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc. Spotkanie i zmiana tajemnic różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30 w kościele na modlitwie różańcowej.

Nieustający Różaniec
Wspólnota Nieustającego Różańca powstała we wrześniu 1999r. przy uroczystościach intronizacji Chrystusa Króla w naszej archidiecezji. Każdego dnia jakaś ze wspólnot odmawia całodobowo różaniec. Członkowie wspólnoty z naszej parafii czynią to każdego dwudziestego czwartego dnia miesiąca. Wspólnoty Nieustającego Różańca podejmują duchową adopcję biskupów i kapłanów. Główną patronką wspólnoty jest Matka Boża Gietrzwałdzka.

Odnowa w Duchu Świętym, wspólnota „Syjon”
Ruch charyzmatyczny, który gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – doświadczenie wiary znane pierwszym chrześcijanom. Ma za zadanie ożywienie wiary, odkrycie darów i charyzmatów Ducha Świętego oraz znalezienie swojego miejsca i powołania w Kościele. Spotkania w każdą środę – Msza Święta o godz. 18.00 w kościele, a po niej spotkanie w salce klasztornej.

Grupa Biblijna pw. św. Leopolda Spotkania dla wszystkich, którzy pragną we wspólnocie rozważać Słowo Boże. Mają charakter otwarty, odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej.

Parafialny Zespół Caritas Grupa Parafialnego Zespołu Caritas działa w ramach ogólnopolskiej organizacji Caritas.

Al-Anon Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.00 w klasztorze.