Dyżury Sakramentu Pokuty i Pojednania

15 - 20.07.2019r.

 

Poniedziałek

 

 

15.00 – 17.00

o. Janusz

Wtorek

 

 

15.00 – 17.00

o. Jacek

Środa

 

 

15.00 – 17.00

o.Janusz

Czwartek

 

 

15.00 – 17.00

o. Janusz

Piątek

 

 

15.00 – 17.00

o.Jacek

Sobota

 

 

15.00 – 17.00

o. Jacek

 

 

 

ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY DYŻURÓW