Ogłoszenia Duszpasterskie   XV Niedziela Zwykła  14 lipca 2019r.

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

2.  W lipcu i sierpniu zmienia się plan Mszy Świętych  w naszym kościele. Nie ma  Mszy Świętej o godz. 16.00. Biuro parafialne  czynne w czwartek od godz. 16.00 do 17.00. Dyżur Spowiedzi Św. w dni powszednie  przed Mszą św. oraz  podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 17.00.  Wakacyjny plan dostępny jest na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.

3. W tym tygodniu patronują nam w poniedziałek 15 lipca św. Bonawentura -  generał zakonu franciszkańskiego, biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,  we wtorek 16 lipca  Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.

4. Zapraszamy na Franciszkańską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyruszyć można z nami 28 lipca z Elbląga (15 dni pieszego pielgrzymowania) lub 4 sierpnia z Elbląga lub z Gdańska dojeżdżając autokarem do pielgrzymki (7 dni pieszego pielgrzymowania). Na Jasną Górę dochodzimy 11 sierpnia. Można również do nas dołączyć na kilka dni pielgrzymki. Szczegółowe informacje  na stronie grupy pielgrzymkowej www.franciszek.elblag.pl.  

5. Dzisiaj  po Mszy św. br. Krzysztof  z naszego franciszkańskiego WSD w Łodzi-Łagiewnikach będzie rozprowadzał czasopismo  „Nasze Życie”.